İnsani Yardım

“Türkiye Stajları” Yurtdışındaki Gençleri Bekliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, “YTB Türkiye Stajları” programına ilişkin Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda bulundu. Köse, staj programlarının yurtdışında yaşayan gençlerin kariyerine katkı sağlayacağını belirterek, “Gençlerimizin anavatanları ile öz kültürlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olacak bu programa yönelik ilginin, geçen dönemlerde olduğu gibi, bu sene de yüksek olmasını bekliyoruz.” dedi.

YTB Başkanı Mehmet Köse, yurt dışında yaşayan gençlere anavatanlarında staj yapma imkanı sunan “Türkiye Stajları” programını AA muhabirine değerlendirdi.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın himâyesinde, yurtdışındaki genç vatandaşlarımıza yönelik Türkiye Stajları Programı düzenleniyor. Bu programın amacı nedir?

Bilindiği gibi Türkiye’nin yurtdışında yaşayan yaklaşık 6 buçuk milyon vatandaşı bulunmaktadır. Avrupa başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde yaşayan bu vatandaşlarımızın yaklaşık %40’ını çocuk ve gençlerimiz oluşturuyor. Bilhassa çoğunluğu bulundukları ülkelerde doğup büyümüş bu genç kardeşlerimizin kültür değerlerini tanımalarını sağlamak ve onların toplumsal yaşantılarını desteklemek, ülkemizin YTB gibi organları vasıtasıyla yürüttüğü aslî görevlerindendir.

Bununla birlikte, yurtdışında yaşayan gençlerimiz bazı toplumsal sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Eğitim ve istihdamda karşılaşılan kurumsallaşmış ayrımcılık sorunu, bunların başında gelmektedir. Yurtdışında yükseköğretime devam eden vatandaşlarımızın sayısı 200.000 civarındadır. Eğitim bir yana, yurtdışındaki insanımızın bilhassa Avrupa ülkelerinde istihdam edilme oranları da düşük bir seyir izlemektedir. Üstelik istihdam alanında, iş başvurusu safhasından başlamak üzere gözlemlenen, kurumsal bir ayrımcılık da söz konusudur. “Almanya Ayrımcılıkla Mücadele Federal Ofisi” tarafından açıklanan 2017 raporu, iş başvurusu yapan göçmenlerin Almanlara oranla iş bulma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu, göçmen ismi olanların iş başvurularında ciddi oranda dezavantajlı olup ayrımcılığa uğradıklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının 2017 sonunda açıkladığı azınlık araştırmasına göre de, son beş yılda iş ararken ten rengi, etnik köken ya da din temelli ayrımcılığa uğradığını hisseden Türklerin oranı AB genelinde %23 olarak ifade edilmektedir. Araştırmaya göre Hollanda (%39), Belçika (%33) ve Avusturya’da (%31) yaşayan Türkler, diğer AB ülkelerindeki Türklere kıyasla iş ararken daha fazla ayrımcılık ile karşılaştıklarını hissetmektedirler. Bu oran Almanya’da yaşayan Türkler için %22’dir. Üstelik tüm bu rakamlar, iş ararken karşı karşıya kaldığı ayrımcılık olaylarını bildiren Türklerin oranının sadece %6 olmasına rağmen bu şekildedir. Vatandaşlarımızın, maruz kaldıkları ayrımcılıkları ilgili mercilere bildirmekteki isteksizliklerinin nedenleri ise şöyle belirtilmiştir: Değişiklik olacağına ya da sonuç elde edeceklerine inanmama, ayrımcılık olaylarının önemsiz ya da raporlamaya değer olmayacağı düşüncesi, bu tür olayların toplumda sürekli yaşanması ve raporlamanın daha fazla sorun yaratacağı endişesi.​

İlerleyen dönemlerde iş bulmak için etkili bir yol olan staj uygulamalarında dahi vatandaşlarımızın ve diğer göçmenlerin bahsedilen türde ayrımcılıklarla karşı karşıya geldiklerini biliyoruz. Artık reddedilemez bir olgu hâline gelmiş bulunan bu durumların, günümüzde temel insan hakları olarak kabul edilen hususların tartışmaya açılmasıyla ilişkili olduğu açıktır. Açıktan açığa dinî hakların kısıtlanması ve asla tasvip etmediğimiz İslam Yasası gibi, bilhassa farklı kültürlerden gelen göçmenler üzerinde yoğunlaşan girişimler de, eğitim ve istihdam alanında yaşanan ayrımcılıkların bir başka yüzüdür.

Bu çerçevede Türkiye’nin, başka ülkelerde yaşayan gençlerini eğitim alanında desteklemesi ve kendi birikimini onlara aktarması, gençlerimizin bulundukları toplumlarda daha saygın bireyler olarak yer edinmelerine katkı sağlamaktadır. Bu amaçlara sahip YTB Türkiye Stajları Programı, 2016 yılından beri YTB tarafından sürdürülen bir programdır. Üniversitelerde, kendi kariyerlerine ve yaşadıkları toplumlara katkı sunacakları alanlarda öğrenim gören gençlerimize, Türkiye’nin kamu sektöründeki köklü kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkânı tanınmaktadır.

Bu uygulamayla birlikte, yurtdışındaki gençlerimizin staj ve iş bulma süreçlerinde yaşadıkları ayrımcılık kaynaklı sorunların giderilmesine ve kariyerlerine daha sağlam başlamalarına yardımcı olunduğu gibi, gençlerimiz, Türkiye’de geçirdikleri zaman zarfında anavatanlarını ve dolayısıyla kültürel kimliklerini daha iyi tanıma fırsatına da erişmektedirler. Dünyada etkin diaspora politikalarıyla bilinen pek çok devletin de yürüttüğü bu tarz uygulamalar, farklı ülkelerden diaspora mensuplarının kültürel bilinçlerini pekiştirmekte, böylelikle hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları kimlik esaslı özgüveni kendilerine kazandırmaktadır.

YTB Türkiye Stajları Programının içeriğinde neler var? Programa katılacak olan gençleri neler bekliyor?

Başarılı bulunup programa katılması uygun görülen adaylar, ülkemizin politikalarını belirleyip uygulayan, ülkemizin son yıllardaki hamlelerinde payı olan kamu kurum-kuruluşlarımızdan birisine yerleştirilerek dört hafta süreyle staj yapma hakkı kazanacaklar. Böylelikle yükseköğretimde edindikleri teorik bilgileri, uygulamalı eğitimle de zenginleştirme imkânı bulacaklar. Bununla birlikte, program kapsamında düzenlenecek diğer faaliyetler; Türkiye tarihi ve kültürü, Türk dış politikası, etkili konuşma ve hitabet gibi eğitimler ile çeşitli kültürel-sanatsal aktiviteleri de içerecek. Staj süresince öğrencilerin konaklama giderleri YTB tarafından, ulaşım giderleri ise adayların kendileri tarafından karşılanacaktır. Program, şu an için kamu kurum-kuruluşlarında staj yapma imkânını kapsamakla birlikte, önümüzdeki dönemlerde özel sektör kuruluşlarının da bu kapsama alınması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

 

YTB Türkiye Stajları Programının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Geçen senelerde düzenlenen programların katılımcılarından nasıl geri dönüşler aldınız?  

Önceki dönemlerde uygulanan Türkiye Stajları Programlarına katılan gençlerimiz, söz konusu programa katılma amaçlarını ortak ifadelerle dile getirmişlerdir. Katılımcı gençlerimizin hemen hepsi; anavatanları Türkiye’yi tanımak, kültürel değerlerini daha iyi öğrenmek, Türkiye’nin politikalarını yürüten kurum ve kuruluşları bilmek, Türk diasporasının diğer bireyleriyle kaynaşmak, meslekî bilgilerini geliştirmek ve Türkçelerini ilerletmek gibi nedenler sıralamışlardır. Program sona erdiğinde kendileriyle yapılan görüşmelerde gençlerimizin neredeyse tamamı, başlangıçtaki bu amaçlarının tatmin olduğunu, hatta beklentilerinin üzerinde bir programla karşılaştıklarını beyan etmişlerdir.

Vurgulamak gerekir ki, Türkiye Stajları ve YTB tarafından yürütülen diğer gençlik hareketlilik programlarında fayda gören taraf yalnızca yurtdışından gelen gençlerimiz değildir. Gençlerimizle ilgili bu programlara dâhil olan kurum ve kuruluşlarımız da kendilerini ziyaret eden gençlerden son derece memnun olduklarını, onların diğer ülkelerde edindikleri birikimlerinden faydalanmalarının bilhassa uluslararasılaşma vizyonuna sahip kurumlarımıza katkı sağladığını bildirmişlerdir.

 

 Bu yıl düzenlenecek olan YTB Türkiye Stajları Programına kimler başvurabilir? Başvurularda aranan özel şartlar var mı?

YTB Türkiye Stajları Programının 2018 uygulamasına, ortaöğrenimlerini yurtdışında tamamlamış ve 01.01.1991 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş olan Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri başvurabilirler. Ayrıca başvuru sahiplerinin lisans/yüksek lisans seviyelerindeki yükseköğrenimlerine devam ediyor olmaları veya bu seviyelerden yurtdışından en geç 2017 yılında mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Başvurular bütün ülkelere açıktır. Stajyerler, Türkiye’de daha önce staj yapmamış olan, staj sürecini sağlık bir şekilde yürütecek düzeyde Türkçe bilen adaylar arasından, akademik başarı kriterlerine göre seçilecektir.

 

Son olarak, yurtdışında yaşayan gençlerimiz 2018 YTB Türkiye Stajları Programına nasıl ve ne zaman başvuru yapabilirler?

YTB Türkiye Stajları Programına başvurular http://basvuru.ytb.gov.tr/ internet adresinden yapılmaktadır. Staj Programı Temmuz, Eylül veya Ocak aylarında olmak üzere üç dönem hâlinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, bu programlardan birine katılabilirler.

01 Şubat tarihi itibariyle başlamış olan başvurular; Temmuz ayında gerçekleştirilecek staj programı için 30 Nisan 2018 tarihine, Eylül ayında gerçekleştirilecek staj programı için 30 Haziran 2018 tarihine ve Ocak ayında gerçekleştirilecek staj programı için ise 30 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecektir.

Gençlerimizin kariyerlerine katkı sağlayacak, ayrıca anavatanları ile öz kültürlerini daha iyi tanımalarına da yardımcı olacak bu programa yönelik ilginin, geçen dönemlerde olduğu gibi, bu sene de yüksek olmasını bekliyoruz.

 

PAYLAŞ
Aynı kategorinin diğer haberleri...
Ramazan ayı yardım faaliyetleri dünyanın farklı bölgelerinden haberlerle insanihaber.org’ta
Kurban bereketi Kızılay ile dört kıtaya taşındı
Meclis Başkanı’nın Kurban Vekaleti Kızılay’a !

YORUM YAZ

*